[Onderzoek] Waarom vertrekt jouw winkelpersoneel en wat doe je eraan?

You are currently viewing [Onderzoek] Waarom vertrekt jouw winkelpersoneel en wat doe je eraan?

Recent onderzoek van McKinsey geeft inzichten in de zaken die van belang zijn voor Amerikaans winkelpersoneel. Eén op de vijf mensen in de Verenigde Staten werkt in een winkel, café, restaurant of hotel en minstens de helft van hen denkt erover om ontslag te nemen. En dat is een uitdaging, want naast een hoog verloop van personeel heeft de retailsector ook het hoofd te bieden aan de sterk oplopende inflatie, oplopende looneisen en onderbrekingen van de toeleveringsketen.

Wat kunnen Nederlandse supermarkten van dit Amerikaanse onderzoek leren? In dit artikel delen wij de belangrijkste onderzoeksresultaten en geven wij praktische handvatten hoe je deze inzichten gebruikt om jouw winkelpersoneel langer te behouden. 

VS: hoog verloop onder massaal jobhoppend winkelpersoneel

In de Verenigde Staten neemt winkelpersoneel bijna twee keer zo vaak ontslag als personeel in andere sectoren. McKinsey onderzocht daarom wat de reden is dat mensen ervoor kiezen hun baan in de detailhandel op te geven. En wat bleek?

  • De belangrijkste reden voor verloop was gebrek aan flexibiliteit.
  • De volgende twee zijn gebrek aan loopbaanontwikkeling en verminderde gezondheid & welzijn.
  • Beloning staat opvallend genoeg pas op de vierde plek.
  • En de top vijf sluit af met zinvol werk.

Als je dieper in deze redenen van vertrek duikt, is het opvallend dat de Amerikaans detailhandel één van de weinige bedrijfstakken is waar flexibiliteit op één staat als reden van vertrek. Toch is dat eigenlijk niet zo gek als je bedenkt dat je daadwerkelijk in de winkel moet zijn om klanten te helpen. Dit kun je nu eenmaal niet vanaf een thuiswerkplek doen. 

Redenen van onvrede in Nederlandse supermarkten

Interessant genoeg stroken alle bovenstaande uitkomsten van het McKinsey onderzoek niet helemaal met recent onderzoek van FNV, waarbij Nederlands winkelpersoneel juist aangaf ‘hogere lonen, normale roosters en meer vaste banen’ te willen. Zij onderzochten in maart 2022 een totale doelgroep van bijna duizend winkelmedewerkers. 

De resultaten? Driekwart van de onderzochte mensen was vooral ontevreden over het salaris. En drie op de tien (30%) zeiden zelfs er niet van rond te kunnen komen. 

Hoe ontdek je de behoeften van jouw winkelpersoneel?

Dus is het nu het één óf het ander? Of een mix van alles? Hoe de vlag er werkelijk bijhangt in jouw supermarkt, achterhaal je alleen maar door zelf onderzoek in je teams te doen. Het is essentieel dat je begrijpt wat jouw winkelpersoneel belangrijk vindt zodat je kunt inspelen op de verschillende behoeften, afhankelijk van leeftijd of rol binnen het team. 

Je kunt daar op meerdere manieren achter komen, door één-op-één gesprekken, interviews te houden of een enquête uit te zetten. 

Flexibiliteit in jouw winkel van belang? Zo pak je dat aan! 

Als uit onderzoek blijkt dat flexibiliteit van belang is voor jouw winkelpersoneel, dan geven de onderzoekers van McKinsey een paar handige tips. 

Want voor retailpersoneel betekent flexibiliteit een voorspelbaar rooster, met voorspelbare uren en de mogelijkheid om te kiezen op welke dag je werkt en hoe laat je begint. Ook onafhankelijkheid en controle over hoe je je werk doet, zijn voor deze groep medewerkers extra van belang.

Maar hoe geef je ‘flexibiliteit’ nu vorm in een winkel? In het onderzoek staat een inspirerend voorbeeld van een groothandel die binnen het eigen werknemersbestand een flexibele, flexjob-achtige oplossing creëerde. 

Medewerkers mogen kiezen welk werk ze op welke dag doen. Wil je aan de kassa werken en klanten helpen of in het magazijn schappen bevoorraden? Het bijbehorende loon varieert afhankelijk van het type werk en het aantal uren dat ze werken. De enige noodzaak is dat ze de juiste papieren en skills hebben om het werk te mogen uitvoeren. 

Verschil tussen medewerkers op basis van leeftijd

Wat medewerkers verder nog belangrijk vinden, verschilt per retailer. Uit het McKinsey onderzoek komen een aantal verschillen naar voren.

Als je naar leeftijd kijkt, zien de onderzoekers dat werknemers jonger dan 35 jaar minder snel ontslag nemen dan werknemers ouder dan 45 jaar. Maar voor de jongere werknemers is loopbaanontwikkeling anderhalf keer belangrijker dan voor werknemers ouder dan 45. 

Werknemers ouder dan 45 jaar zijn veel meer gericht op een ondersteunende omgeving op dat punt in hun leven en carrière. Als je hen een loopbaantraject aanbiedt, is dat minder relevant. Zij hebben de meeste diploma’s al op zak en hebben meer behoefte aan bijvoorbeeld flexibiliteit rondom het organiseren van hun privéleven. De uitdaging is om in te spelen op die verschillende behoeften.

Verschil tussen management en niet-management

Uit het onderzoek blijkt verder dat voor managers flexibiliteit nog belangrijker is, terwijl niet-managers vaker op zoek zijn naar loopbaanontwikkeling en compensatie een iets hogere prioriteit geven. 

Voor goed presterende jongere medewerkers is het advies een loopbaantraject te creëren om ze te behouden. Maar als iemand ouder is en een managementrol vervult, is dat niet meer voldoende.

Winkelmanagers willen invloed en meer autonomie

Volgens de onderzoekers is de kritieke behoefte van de Amerikaanse retailmanager in ieder geval mondiger kunnen zijn en meer invloed kunnen hebben. In het voorbeeld dat ze geven, komt een winkelier met een restrictief beleid aan bod. Wie mag ’s ochtends en ’s avonds de kassa openen en sluiten? Het moest een fulltime manager zijn, dus die moest aanwezig zijn voordat de deuren opengingen en na sluitingstijd. Dat beleid en het verlangen naar flexibiliteit zijn onverenigbaar.

Ook voor Nederlandse supermarkten geldt ongetwijfeld dat de managementlaag van groot belang is, ongeacht waar hun behoefte ligt. Zij zijn de dragers van de teams. En het vereist inspanning en investering om sterke managers op te bouwen. 

Verantwoordelijkheid uit handen geven is lastig

Blijkt het na onderzoek in jouw supermarkt om meer autonomie en regie voor je managementlaag of teams te gaan? Om mensen meer regie te geven over hun dag, helpt het om verantwoordelijkheid uit te besteden. Toch is dit uit handen geven vaak lastig, tenzij je merkt dat het goed wordt opgepakt. 

Maar als je in staat bent om bepaalde verantwoordelijkheden en taken aan je management en aan het team toe te vertrouwen, in de wetenschap dat je kunt monitoren en de vinger aan de pols kunt houden, geef je managers en teams veel meer regie over hun dag. Dit komt ten goede aan de behoefte aan flexibiliteit.

Hou er wel rekening mee dat flexibiliteit voor iedereen een eigen vertaling kent. Je kunt wel flexibele roosters hebben, alleen als jouw jonge medewerkers maar een paar dagen vooruit plannen, moet je dat flexibele rooster niet al drie weken vooraf vastleggen. Lees hier meer tips hoe je jong personeel behoudt.

Ook meer regie en verantwoordelijkheden aan jouw mensen geven?

Met BrandSentry monitor je op afstand hoe je team presteert, hoe de winkel erbij staat én geef je meer regie aan je mensen over hun dag. Managers zijn autonomer en mensen doen werk dat ertoe doet, wat een positief effect heeft op hun welzijn.

Probeer direct gratis uit voor jouw winkel! Het is heel gebruiksvriendelijk, je kunt direct aan de slag en hebt geen ingewikkeld installatieproces nodig.