Zo blijven medewerkers langer bij jouw supermarkt: 9 tips

You are currently viewing Zo blijven medewerkers langer bij jouw supermarkt: 9 tips

Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt valt het niet altijd mee om openstaande vacatures in te vullen. Als je er al in slaagt jonge medewerkers te werven, bijvoorbeeld caissières of vakkenvullers, zijn die vaak korte tijd later alweer uit beeld.

Toch is het mogelijk om verloop in je supermarkt zoveel mogelijk te voorkomen en met name jonge medewerkers langer aan je binden. Behoud van je (jonge) personeel en het vermijden van uitval of verloop, is van cruciaal belang voor jouw onderneming op de lange termijn. Hiermee bespaar je de tijd en kosten die het inwerken en opleiden van nieuwe medewerkers met zich meebrengt.

De bijvangst is dat het behoud van goede medewerkers ook tot een hogere klanttevredenheid leidt. Dit draagt bij aan een concurrerende en wendbare positie in de markt.

In dit artikel geven we je een aantal tips om de betrokkenheid bij je medewerkers te vergroten en ze zo langer te binden en boeien.

Zo creëer je medewerkersbetrokkenheid

Om te weten hoe je voor meer betrokkenheid in je team zorgt, is het van belang te weten wat betrokkenheid eigenlijk is. De mate waarin jouw medewerkers met jouw supermarkt begaan zijn en bereid zijn om hard te werken, wordt medewerkersbetrokkenheid oftewel employee engagement genoemd.

Kenmerkend zijn medewerkers die positief, enthousiast en gemotiveerd zijn, iets wat resulteert in een hogere productiviteit. Als jouw team betrokken is bij jouw organisatie, is er ook minder sprake van ziekteverzuim en verloop. Maar hoe bereik je nu werknemersbetrokkenheid?

1.      Informeer je medewerkers met bedrijfsupdates

Door je personeel regelmatig te informeren over wat er binnen je bedrijf speelt, geef je ze het gevoel dat ze erbij horen. Informeer je personeel niet alleen als zaken voor de wind gaan, maar ook als het minder goed gaat en wat je van plan bent daar aan te doen. Dat schept vertrouwen.

2.      Stimuleer eigen inbreng

Laat je mensen weten dat hun mening er toe doet. Laat ze meedenken. Organiseer hiervoor een brainstormsessie, houd een medewerkersenquête en hang een ideeënbus op. Soms komen er verrassend goede ideeën of oplossingen naar voren. Zeker als je zo´n idee in de praktijk toepast, werkt het motiverend om mee te denken.  

Geef feedback in de vorm van tops (wat gaat er goed) en tips (wat kan er beter). Liefst ook echt in die volgorde. Als iemand een actie heeft bedacht, laat dan weten wat dat heeft opgeleverd. Bijvoorbeeld een x-percentage stijging van de omzet. Heeft iemand voorgesteld een proces te digitaliseren? Laat dan zien hoe dat voorstel tot meer efficiëntie leidt.

3.      Waardeer je personeel

Iemand die zich aldoor inspant maar daarvoor nooit een bedankje, compliment of schouderklopje krijgt, gaat zich op een bepaald moment minder inspannen. Een ‘dat ziet er goed uit’ of ‘goed gedaan’, maken al een groot verschil.

Je kunt medewerkers natuurlijk ook op andere manieren waarderen of belonen. Denk aan een leuk teamuitje, een verjaardagskaart, een personeelsfeest of een kerstpakket.

Personeel dat zich gewaardeerd voelt en zich een belangrijke schakel in het geheel voelt, is meer betrokken. Dit uit zich in het eindresultaat van hun werkzaamheden.

4.      Geef je personeel verantwoordelijkheid en vrijheid

Des te meer verantwoordelijkheid je je personeel geeft, des te meer ze hun best doen om te bewijzen dat ze deze verantwoordelijkheid aan kunnen. Ze maken je verwachtingen waar en willen het in hen gestelde vertrouwen niet beschamen. 

Hoe onbelangrijk een zelfstandig genomen besluit voor jou als werkgever lijkt, voor een werknemer is het uitoefenen van invloed, hoe minimaal ook, altijd fijn. Helderheid bieden in de verantwoordelijkheden en taken is hierbij essentieel. En wees ook eerlijk over je verwachtingen.

5.      Stel je open, geïnteresseerd en betrokken op

Heb écht oor en oog voor je personeel. Spelen er privézaken? Is er iets waar iemand het moeilijk mee heeft en waarin je iets kunt betekenen? Vraag eens hoe iemands weekend was. Een (informeel) gesprekje is sowieso een goed idee om regelmatig te voeren. Je wilt je personeel tenslotte feedback geven. 

Omgekeerd geef je op deze manier je personeel ook de kans om jou feedback te geven of andere kwesties aan te kaarten. Wees in je communicatie transparant en duidelijk.

6.      Bied groeimogelijkheden

Stilstand is achteruitgang. Stimuleer je personeel om zich verder te ontwikkelen. Je kunt hieraan bijdragen door het geven van trainingen of de mogelijkheid tot het volgen van een e-learningprogramma.

Ontwikkelt één van je medewerkers een talent voor plannen of leidinggeven? Leer hun professionele ambities écht kennen. Ga in gesprek en bespreek samen de eventuele doorgroeimogelijkheden. Als je je personeel helpt hun droom waar te maken, helpen zij je ook slagen.

7.      Bied flexibele werktijden aan

Flexibele werktijden zijn niet altijd zo flexibel als ze lijken. Als je jouw jonge personeelsleden al weken van te voren inplant, komt het regelmatig voor dat een shift hun toch niet goed uitkomt omdat ze iets over het hoofd zagen. De meeste jongeren kijken vaak maar een paar dagen vooruit.

Als het betreffende personeelslid dan zelf vervanging voor die shift moet zoeken, een tijdrovend iets, kan dat tot hoger ziekteverzuim leiden. Zorg daarom voor een snel, makkelijk en meer verantwoord planproces. Dat vertaalt zich in een lager ziekteverzuim en een hogere medewerkerstevredenheid.

8.      Zorg voor een fijne werksfeer

De bedrijfssfeer is bij jonge personeelsleden meestal de doorslag om voor een bepaalde werkgever te kiezen. Vaak kiezen jongeren voor een bedrijf waar al vrienden werken.

‘Ouderwets management’ waar geen ruimte voor gezelligheid is, wordt doorgaans niet gewaardeerd. Biedt dus ruimte voor ongedwongen gezelligheid, vier successen samen met je personeel en communiceer open.

9.      Zorg voor een comfortabele pauzeruimte of gezellige kantine

Behalve dat sommige werkzaamheden fysiek zwaar zijn, staan sommige medewerkers soms urenlang op de benen. Als ze dan eindelijk pauze hebben, doe je ze geen plezier met een plek ergens in het magazijn tussen goederen en dozen.

Zorg voor een fijne ruimte om te pauzeren met water, thee en koffie en eventueel wat (gezonde) snacks. Muziek op de achtergrond wordt ook gewaardeerd. Geef rokers de mogelijkheid om in een aparte ruimte een sigaret te roken.

De eerste periode is ontzettend belangrijk

Ruim een derde van jouw personeel verlaat al binnen de eerste zes maanden jouw onderneming. Daarom zijn de eerste zes maanden van cruciaal belang.

  • Zorg ervoor dat een nieuwe medewerker zich vanaf dag één welkom voelt.
  • Betrek ze vanaf het begin overal bij.
  • Zorg dat praktische zaken zoals werkkleding en chip beschikbaar zijn er er iemand is om de nieuwe collega in te werken. Denk bijvoorbeeld aan een buddyprogramma.
  • Overspoel de nieuwe medewerker niet op dag één met een overkill aan informatie, maar geef die liever geleidelijk.

Als je deze tips ter harte neemt, vergroot je de kans dat jongere medewerkers langer bij jouw onderneming blijven werken.

Ook een goed inwerkprogramma en taakmanagementsysteem aanbieden?

Wil je jouw nieuwe medewerkers ook een handig inwerkprogramma aanbieden of de sfeer op de werkvloer verbeteren door duidelijkheid te geven over taken en verantwoordelijkheden? Met de taakmanagement-tool van BrandSentry weet iedereen waar hij aan toe is. Altijd en overal. Probeer direct gratis uit voor jouw winkel! Het is heel gebruiksvriendelijk, je kunt direct aan de slag en hebt geen ingewikkeld installatieproces nodig.

Infographic 9 manieren voor personeelsbehoud in jouw supermarkt