Werkoverdracht bron van stress

You are currently viewing Werkoverdracht bron van stress

Een dag op de winkelvloer is nooit hetzelfde. Met name in de supermarkt zijn er dagelijks talloze verschillende taken die door diverse mensen in diverse shifts worden uitgevoerd.
In alle hectiek verloopt de overdracht tussen teams niet altijd even efficiënt, met stress als gevolg.

Dit zijn de 3 belangrijkste redenen

  1. Er is niet of nauwelijks tijd voor persoonlijke overdracht
    De overdracht gebeurt al lopende voort, de één is al onderweg naar buiten terwijl de ander direct de hectiek in rolt. In het voorbijgaan worden even wat dingen geroepen en dat is het dan. Belangrijke zaken worden niet of onvoldoende doorgegeven. Er gaat veel tijd verloren met dingen uitzoeken en oplossen die veel beter hadden kunnen worden overgedragen.

  2. Er is geen centrale plek voor alle informatie
    Een checklijstje hier, een notitieboekje daar, een whatsapp groep, een emailbox, een intranetpagina en ouderwets telefoneren. Diverse kanalen worden gebruikt om met elkaar te communiceren. Maar waar vind je nu wat? Hoe hou je alle berichten overal bij gedurende de drukke werkdag? Je weet vaak pas dat er iets dringends speelt als je ermee geconfronteerd wordt. Een ziekmelding, een verlate levering. Je bevindt je continu in de reactie modus.

  3. Het totaaloverzicht ontbreekt
    De focus ligt op vooruitkijken. Wat moet er straks gebeuren? Toch is het ook heel belangrijk om terug te kunnen kijken. Wat is er gebeurd, hoe en door wie? Welke aandachtspunten zijn er? Deze informatie helpt enorm bij het sturen en stroomlijnen van de winkeloperatie. Het is nu vaak gissen waar je als afdelingsmanager je dag mee begint.  Mede door de versnipperde informatie kost het veel tijd en moeite om een goed beeld te krijgen van de status van de diverse taken en uitdagingen.

Hoe fijn zou het zijn als je vooraf al inzicht hebt in het reilen en zeilen op jouw afdeling/in jouw winkel? Als je één plek hebt waar je alle informatie kunt vinden en met iedereen communiceert? Als je alle bijzonderheden gedurende jouw shift op eenvoudige manier vanaf de winkelvloer kunt registreren zodat je niets vergeet en eigenlijk geen overdrachtsmoment meer nodig hebt?

“Binnen ons bedrijf hoeft niemand zich af te vragen waar ze belangrijke informatie kunnen vinden en dat geeft een stuk rust.”

Jonathan Vosselman
Filiaalmanager Albert Heijn Voorhof

Maak kennis met BrandSentry In-Store app

Via de BrandSentry In-Store app heb je alle taken en activiteiten overzichtelijk op één plek, plan je eenvoudig taken en herhaalde activiteiten in voor diverse teams. Via het logboek is het gemakkelijk om te zien wat er zich heeft afgespeeld en vind je allerlei achtergrondinformatie inclusief foto’s en video.  Dit geeft rust en structuur. Zo blijft de aandacht en de focus daar waar het hoort, bij de klant.

[oceanwp_library id=”3646″]