Duurzaamheid begint bij duidelijkheid

You are currently viewing Duurzaamheid begint bij duidelijkheid

Onlangs is het GfK MVO rapport weer uitgekomen. Hierin worden supermarktketens gescoord op maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De winkels worden onder andere beoordeeld op: winkelplezier, werkplezier en voorkoming van verspilling. Dit zijn belangrijke duurzaamheidsaspecten die een grote invloed hebben op het resultaat, de zogenaamde ‘bottom line’.

Duidelijke keuzes

De supermarktketens die hoog scoren in het GfK rapport maken allemaal duidelijke keuzes. Ze gaan voor de structurele aanpak en zetten duurzaamheid hoog op de agenda. Financieel topman Frank Klören van Boni (nummer 2 in de MVO ranglijst) zegt in een interview met Distrifood: “Wij geloven binnen Boni in evolutie en niet in revolutie. Wij zijn binnen onze organisatie nu zo ver dat er een gestructureerd duurzaamheidsbeleid is daar waar wij eerder ad hoc zaken oppakten.”

Gedeelde verantwoordelijkheid

Om een duurzaamheidsbeleid te laten slagen is opleggen vanuit een hoofdkantoor niet voldoende. Er moet draagvlak zijn op de winkelvloer. Daar is waar het gebeurt. Daar ontstaat de verbinding met de consument. Dat draagvlak creëer je niet door het simpelweg op te leggen. De verantwoordelijkheid moet gedeeld worden over alle lagen in de keten.
De medewerkers moeten zich betrokken voelen en gestimuleerd worden om zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Daarbij is het belangrijk om een goede balans te vinden tussen enerzijds structuur en anderzijds flexibiliteit. Is er te veel flexibiliteit en te weinig duidelijkheid dan heerst er chaos, niemand weet exact waar hij of zij aan toe is en men wordt reactief. Continu bezig met brandjes blussen.

Neemt de structuur de overhand, dan wordt het te gecontroleerd, te star. Er is geen ruimte voor eigen inzicht en initiatief. Beide scenario’s zijn dodelijk voor de motivatie, het werkplezier en het draagvlak.

In een winkel waar alles klopt is er een goede balans tussen flexibiliteit en structuur.

Focus daar waar het hoort

Een goede werksfeer komt ook de klant ten goede. Een winkel waar medewerkers weten waar ze aan toe zijn draait soepeler, het is er gezelliger. Er is meer aandacht voor de klant. De focus ligt daar waar het hoort.

Duurzame processen

Duurzaamheid begint bij duidelijkheid. Chaos is funest voor werk- en winkelplezier. Chaos zorgt er ook voor dat taken en zaken blijven liggen. Communicatie laat te wensen over en men werkt langs elkaar heen. Niemand weet waar hij/zij aan toe is en men neemt geen verantwoordelijkheid. Dit leidt tevens tot verspilling. Verspilling van tijd, van energie maar ook verspilling van levensmiddelen en verlies van bijvoorbeeld emballage en/of pallets.

Taakmanagement schept rust én ruimte

De crux zit hem in de duidelijkheid. Op de winkelvloer is elke dag hectisch. Er moeten heel veel taken uitgevoerd worden door verschillende medewerkers gedurende verschillende shifts. Overdracht gebeurt vaak ‘lopende voort’.

In veel winkels werkt men nog met papieren takenlijsten. Deze lijsten liggen meestal niet op de plek waar het werk plaatsvindt, maar op kantoor of in de kantine. Het is lastig bij te houden wie, wanneer, wat en hoe taken uitgevoerd heeft.

Een goed taakmanagementsysteem biedt de mogelijkheid om structuur aan te brengen en altijd op de hoogte te zijn van de actuele situatie in de winkels zonder er continu ‘bovenop’ te moeten zitten. Processen zijn veel beter te monitoren en te borgen. Bovendien biedt het filiaalmanagers de tools om de gewenste structuur door te voeren op de werkvloer en zelf de voortgang te bewaken. En dat geeft rust én resultaat.

Geautomatiseerd taakmanagement zorgt voor de juiste balans tussen motiveren en controleren. En dat komt de werksfeer, de kwaliteit en de duurzaamheid ten goede.

Want in winkels waar alles klopt werken én winkelen mensen met meer plezier!

Een goed ingericht taakmanagementsysteem biedt de volgende duurzaamheidsvoordelen:

  • filiaalmanagers hebben meer grip op hun winkeloperatie
  • winkelmedewerkers werken met meer plezier en voelen zich betrokken
  • winkelmedewerkers voelen zich verantwoordelijk en nemen meer initiatief
  • klanten voelen zich welkom in de winkel
  • er is minder derving

Gelaagde borging leidt tot duurzame samenwerking
Een geautomatiseerd taakmanagement helpt bij het borgen van de winkelprocessen over alle lagen van de keten. Van hoofdkantoor, regiomanagement en winkel tot aan de individuele medewerker. Als structureel taken niet of niet tijdig worden afgemeld is direct inzichtelijk op welk niveau het stagneert. Er kan tijdig actie worden ondernomen en escalatie wordt voorkomen. Dit leidt tot een betere werksfeer en duurzame samenwerking.

Meten is weten

Uiteindelijk gaat het om een win – win – win- win situatie. Een win voor de klanten, omdat ze zich fijn voelen in ‘hun’ winkel, een win voor de medewerkers, omdat ze een fijne plek hebben om te werken en te leren, een win voor onze planeet en een win voor de organisatie omdat er bestendige groei en ontwikkeling plaatsvindt.

Om zelf uit te rekenen hoe groot het (financiële) bespaarpotentieel binnen jouw keten is hebben we een rekenmodule ontwikkeld waar je dat zelf mee kunt berekenen. Met jouw cijfers.

[oceanwp_library id=”3718″]