Borging was nog nooit zo belangrijk

You are currently viewing Borging was nog nooit zo belangrijk

Op de persconferentie van 23 maart waren de ministers heel duidelijk: social distancing is cruciaal bij het bestrijden van het virus en de daaruit voortvloeiende crisis.

Iedere burger moet zich eraan houden. Er ligt echter ook een grote verantwoordelijkheid bij de winkels. Zij moeten de voorwaarden scheppen waarbij social distancing mogelijk gemaakt en gestimuleerd wordt.

Alleen met strepen voor de kassarij komen we er niet, dat is al gebleken. Ook tijdens het winkelen moeten we er met z’n allen voor zorgen dat we die veilige 1,5 meter in acht kunnen nemen.

Social Distancing

Wat kun je daar als winkel aan doen? Bijv.

  • Het voeren van een actief deurbeleid (niet meer dan zoveel klanten tegelijk in de winkel),
  • Het uitzetten van een verplichte routing in de winkel, strict eenrichtingsverkeer,
  • Het voeren van rij-beheer, crowd control

Ook over de consequenties waren de ministers duidelijk. Naast dat dit natuurlijk enorm belangrijk is om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, kunnen er hoge boetes worden opgelegd als je je als winkelier niet aan de afspraken houdt. Zelfs sluiting van je winkel is niet uitgesloten.

Dat willen we natuurlijk te allen tijde voorkomen. Dus: borg de maatregelen in je organisatie. Zorg dat je richtlijnen niet alleen worden verspreid, maar zie er ook op toe dat ze worden nageleefd. Hieronder een aantal tips om dat voor elkaar te krijgen.

  1. Zorg voor snelle en effectieve communicatie en terugkoppeling naar en van de juiste personen in je winkel(s). Zo kunnen maatregelen snel worden doorgevoerd en kan naleving worden geborgd.
  2. Gebruik daarvoor een eenduidig en praktisch communicatiemiddel. Pas op dat belangrijke informatie niet verdwijnt in de ruis van overige communicatie.  Whatsapp is wellicht niet het meest handige communicatiemiddel in deze hectische tijden. Ook een email kan makkelijk worden gemist.
  3. Leer van elkaar: winkels kunnen elkaar helpen door bijvoorbeeld te laten zien hoe zij een richtlijn hebben geïmplementeerd en tips delen over hoe de regels in de winkel het beste te handhaven.
  4. Spring bij als blijkt dat een van je winkels het (nog) niet goed genoeg heeft geïmplementeerd.
  5. Kijk ook naar andere branches. Hoe hebben zij dergelijke vraagstukken in het verleden opgelost? Oké, social distancing is voor iedereen nieuw, maar zorgen dat de toestroom onder controle blijft is in bijvoorbeeld de evenementenbranche dagelijkse kost. Hier valt best veel van te leren.

[oceanwp_library id=”2280″]