Top 5 Corona uitdagingen voor retail

You are currently viewing Top 5 Corona uitdagingen voor retail

De huidige Coronacrisis heeft grote gevolgen. De intelligente lock-down waar we nog steeds in zitten heeft onze bewegingsvrijheid behoorlijk ingeperkt. Dit heeft het consumentengedrag veranderd, met uitdagingen voor de Retail als gevolg. We hebben de 5 belangrijkste op een rijtje gezet.

Uitdaging 1: Snel veranderende regels

De regels rondom het Coronavirus veranderen continu. Ze moeten snel en adequaat in alle winkels worden doorgevoerd. Het brengt een heel aantal nieuwe, dagelijks terugkerende activiteiten met zich mee, bovenop de normale dagelijkse routine. En dat in een tijd waarin de werkdruk al hoog is en de risico’s groot zijn.

Uitdaging 2: Handhaving van regels

Het doorvoeren van regels is één, het zorgen dat ze worden nageleefd kan een uitdaging zijn. Je wilt dat winkelpersoneel het belang van de regels inziet en zich bewust is van de eigen verantwoordelijkheid in de naleving ervan. Je wilt stimulerend optreden in plaats van controlerend. Je wilt het immers samen doen. Daarbij moet er terdege rekening gehouden worden met de strenge toezicht van de overheid en het feit dat ingebrekestelling gepaard gaat met hoge boetes.

Uitdaging 3: Verminderd gevoel van veiligheid

De ernst van het Coronavirus is inmiddels wel tot iedereen doorgedrongen. Mensen zijn voorzichtig en angstig. Hoe zorg je er als winkel(keten) voor dat de consument zich in jouw winkel(s) veilig voelt? De anderhalve meter afstand voelt nog wat onwennig aan. In iedere winkel is het weer anders. De ene winkel werkt met verplichte looproutes, verbreedde gangpaden en gemarkeerde vlakken bij de koelingen en bepaalde schappen, de andere winkel niet. In de ene winkel is meer loopruimte dan in de andere. Zelfs binnen dezelfde keten zien we dat er verschillend met de richtlijnen wordt omgegaan.

Een consument die zich niet veilig voelt in één winkel zou voortaan de hele keten wel eens links kunnen laten liggen.

Uitdaging 4: Wisselingen in personeel

Supermarkten hebben veel te maken met parttime personeelsleden en scholieren. Het verloop is hoog. Dat betekent dat er veel wisselingen zijn in personeel en het lastiger is om belangrijke activiteiten te monitoren, de betrokkenheid van werknemers te verhogen en de naleving van verplichte Corona-regels te waarborgen.

Uitdaging 5: Snel reageren op veranderende trends

Het is niet de sterkste of de slimste die in tijden van crisis overleeft maar degene die zich het beste aanpast aan de veranderende omstandigheden. Deze uitspraak van Charles Darwin is ook nu nog van toepassing. De trends veranderen snel. Kort na de crisis sloeg de consument aan het hamsteren en moest er snel geschakeld worden om in de toenemende vraag te voorzien. Nu zien we dat consumenten, onder invloed van de economische gevolgen van deze crisis, veel prijsbewuster worden. Mensen zijn op koopjesjacht en er wordt ook meer online gekocht. Het is belangrijk om snel op deze trends in te spelen met nieuwe producten, diensten en passende aanbiedingen.

Aanpassingsvermogen

Aanpassingsvermogen loopt als een rode draad door deze uitdagingen. Hoe sneller en beter er gereageerd wordt op veranderende omstandigheden des te beter. Communicatie en feedback staat hierbij centraal.

Eenduidige instructies voor alle winkelmanagers terwijl er tegelijkertijd voor gewaakt wordt om de werkdruk voor het winkelmanagement en -personeel niet nog verder te verhogen.

Last but not least wil je in deze hectische periode ook de winkelformule bewaken en de klantentrouw verhogen.

[oceanwp_library id=”2280″]